Impilo Yengqondo

Ukuba nempilo entle yengqondo kuthetha ukuba uyazazi izakhono zakho, uyakwazi ukumelana noxinzelelo oluqhelekileyo lobomi, ungasebenza kakuhle kwaye ube nemveliso kwaye unokuba negalelo kwaye uncede uluntu lwakho. Ukuphazamiseka kwengqondo kuxa unento engakuvumeliyo. uhlala usempilweni entle yengqondo.

Impilo Yengqondo cover image