Isigulo sokudakumba (idepression)

Post cover image


Yintoni i-Depression

Yintoni iDepression

Amava angathandekiyo anjengokufelwa ngumntu omthandayo okanye uxinezeleko lunokubangela ukuba abantu babe neemvakalelo zokudandatheka.

Nangona kunjalo, ukuphazamiseka kokudakumba kwenzeka xa le meko iphantsi iqhubeka ixesha elide kwaye ibe nefuthe elibi kwimisebenzi yobomi bemihla ngemihla ukusuka kucoceko lobuqu ukuya ekugqibeni imisebenzi yasemsebenzini.

Ingxaki yokudakumba ayilophawu lobuthathaka, kodwa sisigulo esifuna ukulawulwa ngononophelo olukhulu nolwazelelelo. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokuphazamiseka kokudakumba, eyona ixhaphakileyo yile:

 • i-Major depressive disorder (jonga uluhlu lweempawu
 • i-Dysthymia, ebonakaliswa ziimpawu zokudakumba xakuthelekiswa ne-major depressive disorder, ne
 • bipolar disorder


Yintoni ebangela ukudandatheka

Ingxaki yomntu omnye yahlukile kweyomnye umntu. Oku kungenxa yokuba ukudakumba kunezizathu ezininzi nezibangela:

 • Iimfuzo: imbali yosapho yokudakumba yonyusa umngcipheko womntu wokudakumba
 • Uxinzelelo lokusingqongileyo: ukujongana nobundlobongela, ukwenzakala, usizi, okanye ezinye iingcinezelo zobomi
 • Ukungalingani kweekhemikhali kunye nehomoni emzimbeni
 • Izigulo ezibangela uxinzelelo olukhulu ekusebenzeni komntu
 • Ukuhlukunyezwa kweziyobisi


Iimpawu zokudakumba


Iimpawu ziyahluka kumntu ngamnye. Ezokuqala zimbini zezona zichazwa kakhulu kubantu abanengxaki yokudakumba.

 • Umoya ophantsi ozingileyo okanye ukuziva ungento yanto (inokuvela njengokucaphuka ebantwaneni)
 • Ukuphelelwa ngumdla okanye ulonwabo kwizinto ebezikade zonwatyelwa, ezifana neentlobano zesini.

Ukuphazamiseka kokulala

 • Ukuphazamiseka kokutya
 • Iintlungu ezingezizo ezodwa
 • Ukungabi nathemba
 • Ukuzijongela phantsi
 • Ubutyala
 • Ukungahoywa kwengqwalasela kunye nokugxila
 • Ukurhoxa ekuhlaleni
 • Ukungacoceki kobuqu kunye nokungazihoyi
 • Ingcamango yokuzibulala
 • Injongo yokuzibulala: Iingcinga ezinzulu zokuzibulala okanye ingcinga iba sisicwangciso
 • Ukuziphatha kokuzibulala: inqaku lokuzibulala, ukuzama ukuzibulala

Ulawulo

Izigulo zokudakumba zihlelwa kwaye zibekwe ngokobunzima. Oku kusenokuthi kuhlelwe njengokudakumba okuphakathi, okuphakathi ukuya kobukhali, kunye nobunzima. Ezi ndidi zinezicwangciso zolawulo ezahlukeneyo.

Iindidi ezimbini ezibanzi zolawulo loxinzelelo lunyango lwetherapy kunye ne-antidepressants. Ngokuqhelekileyo, unyango ngokwe-therapy luyazanywa kuqala. Ngamanye amaxesha ugqirha wengqondo uya kuthatha isigqibo sokongeza ii-antidepressants kunyango lwakho.

Amachiza okudakumba ii-antidepressants

Ii-Antidepressants lulawulo lwezonyango kwiziphazamiso zokudakumba. Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zokuthomalalisa uxinzelelo- yiba nengxoxo nogqirha wakho wengqondo malunga nokuba loluphi ukhetho olulungele wena.

Iiklasi ezimbini ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo ze-antidepressants zi-Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) kunye ne-Tricyclics antidepressants (TCAs).

Okubalulekileyo kukuba, ii-antidepressants azisebenzi ngokukhawuleza. Abantu bahlala beziva iziphumo kuphela emva kweeveki ezi-4 ukuya kwezisi-8 zokuqalisa amayeza. Kubalulekile ke ukuba ungayeki kwakamsinyane kuba awuziva ukuba ichiza lisasebenza okwangoku.

Ukongeza, kubalulekile ukuqhubeka nonyango lwe-therapy ukuba olo khetho lukhona.


Ii-SSRIs

Ii-SSRIs, umz. I-citalopram kunye ne-fluoxetine, zisebenza ngokunyusa ukufumaneka kwe-serotonin. I-Serotonin inceda ukuzinzisa kunye nokuphakamisa isimo sengqondo, ukuphucula ukusebenza komzimba, kunye nokuphucula ngokubanzi iimpawu zokudakumba.

Imiphumo enokwenzeka

 • Intloko ebuhlungu
 • Isicaphucaphu
 • Ukungalali kunye nokuphazamiseka (ekuqaleni, kuba ngcono ngokuhamba kwexesha)
 • Isiphumo esilibazisekayo se-SSRIs bubunzima bokufumana i-orgasm kunye nokunciphisa ekufuneni ukwebalana ngesondo.

TCAs

Ii-TCA, umzekelo, i-amitriptyline, zisebenza ngophinda zikhulise ukufumaneka kwe-serotonin kunye nenye into ebizwa ngokuba yi-noradrenaline. Ezikhemikhali zineziphumo ezifanayo zokuphucula iimpawu zokudakumba.

Imiphumo enokwenzeka

 • Umlomo owomileyo
 • Ukungaboni kakuhle
 • Ukuqunjelwa
 • Ukudinwa
 • Ukutyeba kwakho
 • Ubunzima bokufumana i-orgasm kunye nokunciphisa ekufuneni ukwebalana ngesondo.

Iindlela zokuzinceda ezicetyiswayo

Imisebenzi yokuzinceda inokunceda umntu umelane nayo kwaye inokuphucula iimpawu zokudakumba. Ukuzinceda kwenziwa njengendlela eyongezelelweyo yokulawula ukudakumba kodwa ukuzinceda kukodwa akuyondlela yonyango. Indlela zokuzinceda zifana:

 • Ukuzilolonga
 • Ukutya okunempilo
 • Ukuzijikeleza ngendalo
 • Ukufunda
 • Ukuphumla, ikhefu, iiholide.
 • Ukufumana inkathalo, inkxaso kunye nemo engqongileyo
Tags
 • Depression
  Mental Health