Bophelo bo Botle ba Kelello

Ho phela hantle kelellong ho bolela hore o hlokomela bokgoni ba hao, o ka kgona ho sebetsana le kgatello e tlwaelehileng ya bophelo, o ka kgona ho sebetsa hantle ka katleho ebile o kgona ho tlatsetsa ho thuseng setjhaba sa heno. Bothata ba kelello ke ha o na le ntho e itseng e sa o dumelleng ho phela bophelo bo botle ba kelello. Bala ka maemo a bophelo bo botle ba kelello mona.

Bophelo bo Botle ba Kelello cover image