Bohloko ba Mokokotlo

Post cover image

Batho ba bangata ba ba le bohloko ba mokokotlo bophelong ba bona. Ho na le dintho tse ngata tse bakang bohloko ba mokokotlo tse tla tshohlwa bukaneng ena.

Ho bohlokwa ho utlwisisa sebopeho sa mokokotlo. Mokokotlo o entswe ka:

 • lesapo la mokokotlo,
 • le arohantsweng ke lefufuru la diski (diski e putswa setshwantshong)
 • mokokotlo (ka bosehla), o nang le methapo kutlo e etsang hore mesifa ya hao e sebetse le ho etsa hore o o utlwe letlalong la hao
 • methapo kutlo e tlohang lesapong la mokokotlo e fetang dikgeong tse nyane lesapong ho ya fihla mesifeng ya hao le letlalong
 • methapo le mesifa

Ha motho a ntse a tsofala, masapo le methapo (karolo e putswa) e qala ho 'senyeha', e leng se bolelang hore e qala ho senyeha le ho lahlehelwa ke matla le sebopeho sa tsona tsa pele. Ka lebaka la sena, ho ka nna ha hlaha mathata a sebopeho sa mokokotlo. Sena se ka etsa hore mokokotlo o be bohloko.

Ka dinako tse ding, methapo kutlo e tlohang lesapong la mokokotlo e ka nna ya tshwarwa ke masapo kapa lefufuru, e leng se bakang bohloko bo yang leetong.

Bohloko ba karolo e tlase ya mokokotlo boo batho ba baholo hangata ba bang le bona ke 'bohloko ba mokokotlo ba mekhenikhale'. Sena se etsahala hobane karolo e tlase ya mokokotlo e hatellwa ke ho tsamaya hangata, mme ho ya ka dilemo, bohloko bo ka qala ho hlahella. Hangata, bohloko ba karolo ena e tlase ya mokokotlo bo bakwa ke ho imelwa haholo, haholoholo ka lebaka la boima ba mmele.

Kahoo, motho a ka thibela le ho phekola mofuta ona wa bohloko ba mokokotlo ka ho netefatsa hore o laola boima ba mmele wa hao tlasa boemo bo tlwaelehileng. Sebedisa karolo ya 'Pakane ya Boima ba Mmele' e ho epo ho bona hore na o lokela ho theola mmele.

Ho na le mefuta e meng e tebileng ya bohloko ba mokokotlo. Lethathamo le ka tlase ke la matshwao a bontshang hore o lokela ho bona ngaka. • Bothata ba senya kapa mala (ho boloka/ho pipitlelwa kapa ho se kgone ho itshwara)
 • Ho shwa bohatsu maraong kapa maotong
 • Ho fokola ha leoto kapa ho tsamaya ka thata
 • Ho lemala morao tjena
 • Ho utlwa bohloko ka tshohanyetso karolong e hodimo ya mpa bo tsamayang le ho nyekelwa kapa ho hlatsa
 • Bohloko karolong e bohareng ya mokokotlo wa hao
 • Haeba o ne o kgohlela, o fufulelwa bosiu, o theoha mmeleng kapa feberu
 • Haeba o le dilemo tse ka tlase ho tse 20 kapa o le moholo ho feta dilemo tse 55
 • Haeba bohloko bo sa kgaotse mme bo mpefala
 • Haeba o kile wa ba le kankere pele

E ya tleleniking e haufi le wena haeba o utlwa a mang a matshwao a boletsweng kahodimo karolong ya mokokotlo.

Related Posts

Tags
 • Back Pain