Malwetse a Tshwaetsanwang

Malwetse a tshwaetsanwang ke malwetse a ka fetelang ho motho e mong ho tswa ho e mong ka ditsela tse fapaneng, jwalo ka ho ama madi (ho kenyelletsa ka thobalano, ho sebedisa nalete e le nngwe jj) kapa ho hahlamelwa ke moya o silafaditsweng ke divaerase kapa dibaktheria (ka mohlala ha motho ya kulang a kgwehlela), kapa ka ho longwa ke dikokonyana.

Malwetse a Tshwaetsanwang cover image