Izinkinga Ezivamile Zamakhala

Post cover image

Kule ncwajana sizoxoxa ngalokhu:

 • I-Rhinosinusitis
 • I-Allergic rhinitis
 • I-Sinusitis

i-Rhinosinusitis

Igama elithi “Rhino” yigama lesilathini elisho ukuthi ikhala.

Igama elithi “sinus” lichaza imbobo engaphakathi kwethambo. Kule ncwajana, i-sinus noma ama-sinus abhekisela ezimbotsheni zethambo lekhala. La ma-sinus akhiqiza amafinyila bese iwathumela ekhaleni nasemqaleni.

Amagama asekugcineni athi “itis” achaza indawo okuvuvukele kuyo.

Uma sisebenzisa incazelo yethu engenhla, siyabona ukuthi igama elithi rhinosinusitis lingaqondwa ngale ndlela “rhino” = ikhala, “sinus” = izibombo ethanjeni elizungeze ikhala kanye nesiphetho esithi “itis” esichaza ukuvuvukala. I-Rhinosinusitis iyisimo esivamile sekhala esihambisana nokuvuvukala kolwelwesi olungaphandle lwengaphakathi lwekhala kanye nokuvuvukala kwama-sinus eduze komgodi wekhala.

Izimpawu:

I-Rhinosinusitis ibonakala ngalezi zimpawu:

 • Ukucinana kwamakhala okubangelwa ukuvimbeka nokuminyana
 • Ukuphuma kwamafinyela emakhaleni
 • Ukukhwehlela ezinganeni
 • Izinhlungu ebusweni lapho bucindezelwa
 • Ukuncipha noma ukulahlekelwa ukuhogela

izintlobo ze rhinosinusitis

Uma izimpawu zihlala isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingu-10 noma ngaphansi kwamaviki angu-12 (izinyanga ezingu-3), lokhu kubizwa ngokuthi yi-acute rhinosinusitis. I-Acute rhinosinusitis ingahlukaniswa ibe nezimbangela ezimbili:

 1. Umkhuhlane ovamile/acute rhinosinusitis

I-Acute rhinosinusitis ibangelwa ngokuyinhloko yizifo eziwubhubhane ezinjenge-rhinovirus ne-influenza virus. Lokhu kubangela ukuvuvukala ezindaweni zekhala ezichaziwe okubangela izimpawu.

Izimpawu zihlala izinsuku ezingaphansi kwezingu-10. I-Acute rhinosinusitis iyazikhawulela ngokwayo, okusho ukuthi izilawula ngokwayo ngaphandle kokwelapha. Kubalulekile ukushaya amakhala akho ukuze unciphise ukungena koketshezi olunesifo kuma-sinus akho.

2. I-Acute post-viral rhinosinusitis (eyaziwa nangokuthi yi-subacute rhinosinusitis)

Lokhu kwenzeka lapho izimpawu zihlala izinsuku ezingaphezu kwezingu-10 kodwa ngaphansi kwamaviki angu-12. Nayo ibhekwa njengezikhawulelayo.

Ukulawula

Njengoba i-acute rhinosinusitis izikhawulela, ukulawulwa kuhloselwe ukulawula izimpawu ukuze kuthuthukiswe ukuphila phakathi nokuphila. Kuye ngezimpawu, ukuba bucayi kwezimpawu kanye nomhlinzeki wakho wezokwelapha, ukulawula kungase kuhlanganise:

 • Imithi yezinhlungu kanye nemfiva njenge-paracetamol (isib., Ponado)
 • Ukudambisa izimpawu nge-saline irrigation
 • Ukuqeda ukucinana kwekhala
 • Ukuhogela umusi

I-Acute bacterial rhinosinusitis

I-Acute bacterial rhinosinusitis ngokuvamile ibangelwa yibhaktheriya, enjenge-Streptococcus pneumoniaekanye ne-Haemophilus influenzae. I-Bacterial rhinosinusitis ihlale iyisifo esilandela i-rhinosinusitis ebangelwa yi-viral rhinosinusitis. Izimpawu zivame ukuvela ngemva kwezinsuku ezingu-7 zesifo se-rhinosinusitis futhi isifo sebhaktheriya sibonakala ngalezi zimpawu ezilandelayo:

 • Amafinyila anombala ‘ophuzi noma oluhlaza’
 • Izinhlungu ezinamandla ohlangothini olulodwa lobuso
 • Umkhuhlane
 • Izimpawu ezivela ngemva kweviki kuqale izimpawu zokuqala

Ukwelashwa

Ukwelashwa kuhlanganisa okwe-acute viral rhinosinusitis ukwenezela kuma-antibiocs owanikezwe umhlinzeki wezokwelapha.

Sicela uphawule, ama-antibiotics asetshenziselwa kuphela izifo zebhaktheriya ezisolwayo njengoba kuboniswe ubufakazi bezimpawu ezivezwe ngenhla.

I-allergic rhinitis/hay fever

I-allergic rhinitis ibangelwa ukusabela ezintweni ezihamba emoyeni ezingazwani nomzimba ezihogelwa ngekhala. Izinto ezivamile ezingathandwa umzimba zihlanganisa lokhu:

 • Impova
 • Uthuzi
 • Izilwane ezithile

Ukusabela ngendlela embi kulezi zinto ezingathandwa umzimba kubangelwa izakhi zofuzo. Ungafunda okwengeziwe ngendlela ukusabela kokuvuvukala okwenzeka ngayo entweni engathandwa umzimba encwajaneni yethu yesifuba somoya.

Izimpawu

 • Ukuthimula
 • Ukuluma
 • Ukucinana kwekhala
 • I-Conjunctivitis (‘iso elibomvu’)
 • Ukukhala
 • Ukuvuvukala
 • Ukwanda kwengcindezi endlebeni
 • Ukuphuma kwamafinyela emakhaleni

Ezinye izimpawu zihlanganisa ukukhathala nokozela.

Izinkinga

 • Inkinga yendlebe ngaphakathi okuholela ekuphumeni koketshezi noma ekuncipheni kokuzwa
 • I-acute kanye ne-chronic sinusitis

Ukwelashwa

Ukwelashwa kuhilela izigaba ezinkulu

 1. Ukugwema kanye nokuvimbela ukuchayeka ezintweni ezingathandwa umzimba
 2. I-antihistamines ukuze ugweme noma unciphise ukuvuvukala ngemva kokuchayeka kanye nokulawula izimpawu
 3. Ukuqeda ukucinana kwekhala

I-chronic rhinosinusitis/ sinusitis

I-chronic sinusitis isho ukuvuvukala okuvela kuma-sinus amaviki angu-12 noma ngaphezulu. Ngokuvamile yandulelwa yi-allergic rhinitis.

Izimpawu

 • Ukuvimbeka kwamakhala
 • Ukuphuma kwamafinyela emakhaleni
 • Ukuncipha kokuhogela iphunga
 • Ukukhwehlela
 • I-Postnasal drip (amafinyela ehla ngemuva kwekhala ehlele emphinjeni)

Ukulawula

Ukwelapha kuhlanganisa ukwelashwa nge-intranasal corticosteroids (inciphisa ukuvuvukala) kanye nama-antibiotics ukuze kufinyelelwe esimweni lapho izimpawu zingasahluphi. I-chronic sinusitis ingelashwa ngokuhlinzwa uma izimpawu zingaphucuki lapho kusetshenziswa imithi.

Related Posts

Tags
 • Rhinitis
  Runny Nose
  Sniffles
  Allergies