Mandla Health Logo

Mayelana uMandla

Amandla empilweni

Mandla Mayelana uMandla Banner

Ufuna ukuxhuma?

Esikuxazululayo

Isikhathi

Odokotela banesikhathi esilinganiselwe sokubonisana sokucwaninga, ukuxilonga, ukufundisa, nokwelapha iziguli zabo. Ngezithiyo zolimi olwengeziwe kanye nezokuxhumana, lokhu kunomthelela omubi emfundweni yesiguli kanye nolwazi lokuthuthukisa.

Ukufinyeleleka

Imindeni ehola kancane inokufinyelela okulinganiselwe ezinkundleni zokunakekelwa kwempilo ezihlose ukuthuthukisa ukuqonda kwayo ngokugula nokugcinwa kwezempilo ngaphandle kwendawo yomtholampilo.

Ukulawula

Izigulane zifanelwe izixhobo ezibenza bakwazi ukulawula impilo yabo.

Ukwazisa

Mandla Health Logo

Amathuluzi okuphathwa kwezempilo okungapheli okusekelwe emphakathini

Umtapo wolwazi

Ukufinyelela kumabhukwana wezempilo angama-40+ ngesiNgisi, isiXhosa, isiZulu, isiSotho kunye ne Afrikaans.

Imigomo yezempilo

Ukuqapha umgomo wezempilo okusekelwe kumphumela ngamunye.

Imithi

Ithuluzi lemithi elilula elinezikhumbuzo nomlando wokubambelela emithini.

Hlangana neqembu

Ithimba likaMandla yiqembu lodokotela abasebasha baseNingizimu Afrika abathanda impilo yomphakathi, ukulingana kwezempilo kanye nezixazululo ezintsha zezinkinga zesistimu.

Nkanyiso Hadebe

Nkanyiso Hadebe

MBChB | FCA (SA) | PhD Candidate

Dr Nkanyiso Hadebe is from Soweto/Barberton and is a specialist Anaesthesiologist with a special interest in how our lifestyle choices influence our health.

Mark Verryn

Mark Verryn

MBChB | MPH Health Economics | BMedSc Hons. Human Genetics

Mark was born and raised in Pretoria and is a Medical Doctor with a background in Human Genetics and Public Health. He is fascinated by the socioeconomic factors influencing health.

Gilad Shorer

Gilad Shorer

MBChB (UCT) | BMedSc Hons. Infectious Disease and Immunology

Gilad is from Johannesburg and is a Medical Doctor with experience in Immunology. He has a passion for information systems in health care.

Siyavuya Fikamva

Siyavuya Fikamva

MBChB | MSc Chemical and Systems Biology

Siya hails from Lady Frere and is a Medical Doctor as well as earned a masters degree in Chemical and Systems Biology. He is passionate about people, language and wellness.