I-HIV Nezingane

Post cover image

Izingane ezine-HIV zingaphila ukuphila okujabulisayo nokuvamile zifinyelele amaphupho azo, kodwa kuphela uma zinekhaya elisekelayo futhi zikwazi ukuthola imithi yazo.

Izingane ziyithola kanjani i-HIV?

Izingane ezikhula esibelethweni zikamama one-HIV ngokuvamile aziyitholi i-HIV phakathi nokukhulelwa. Nokho, bangayithola i-HIV phakathi nenqubo yokuzalwa noma phakathi nenkathi yokuncelisa. Nokho, Uhlelo Lokudlulisela Okususa Kumama Kuye Enganeni kuqinisekisa ukuthi izehlakalo ezinjalo zigcinwa zimbalwa. Uma umama esazi isimo sakhe se-HIV bese ethatha imithi phakathi nokukhulelwa, ngesikhathi encelisa nangemva kwalokho, ithuba lokuthi ingane ithole i-HIV lincane kakhulu. Yingakho kubalulekile ukuba uhlole isimo sakho se-HIV ngesikhathi ukhulelwe nangesikhathi uncelisa futhi uthathe imithi uma unegciwane.

Imithi yezingane

Izingane ezine-HIV zinikwa imithi ehlukile ye-ARV kunabantu abadala. Izingane zinikwa ama-syrups akhethekile e-ARV, kuyilapho abantu abadala bethatha ama-ARV ayiphilisi. Umuthi wezingane uhlanganisa imithi engu-3 esebenza kahle kakhulu futhi izingane eziyisebenzisayo lziphila isikhathi eside futhi ziphile ukuphila okuvamile.

Kubaluleke kakhulu ngengane ene-HIV ukuba ithathe umuthi wayo nsuku zonke. Uma ingane iqala ukuthatha umuthi bese iyayeka, i-HIV ingase ifunde ukumelana nomuthi okwenza umuthi ungasasebenzi. Lokhu kubizwa ngokuthi “ukumelana nomuthi” (okungukuthi, lapho igciwane limelana nomuthi). Kubaluleke kakhulu ukuthi izingane zinikwe wonke imithi engu-3, ngoba uma zithatha kuphela ongu-1 noma 2, igciwane lizofunda indlela yokumelana nomuthi.

Inselele eyodwa yama-ARV ezinganeni ukuthi enye yawo inambitheka kabi kakhulu. Ezinye izingane zizokwenqaba ukuthatha lo muthi owodwa futhi kungaba nzima kakhulu ukuzisiza ziwuthathe. Ngisho noma inambitheka kabi, kubaluleke kakhulu ukuthi bawuthathe. Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokusiza izingane zithathe lo muthi ukuziklomelisa ngokuwuthatha. Lokhu kungahlanganisa ukushaya izandla, ukuhalalisa, ukuzinika ukudla ezikuthandayo kanye nanoma yini ezizoyijabulela. Uma ingane yenqaba ukuthatha umuthi naphezu kwayo yonke imizamo yakho, kubalulekile ukuba uye kudokotela wengane yakho ukuze nithole isixazululo sokusiza ingane ithathe imithi.

Lapho unika ingane umuthi kubalulekile ukuba uyichazele ukuthi umuthi uzokwenza umzimba wayo ube namandla. Ungayitshela ukuthi umzimba wayo unamasosha amancane egazini alwa namagciwane. Umuthi usiza ekwenzeni amasosha omzimba abe namandla.

Indawo esekelayo

Into eyinhloko ekugcineni ingane ene-HIV inamandla, yikhaya elinakekelayo nelisekelayo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuthi akuwona umthwalo wengane ukuthatha umuthi, kodwa kuwumthwalo womnakekeli. Lokhu kusho ukuqinisekisa ukuthi ingane ayiphelelwa umuthi nokuthi uyakhumbula ukuyinika umthamo ofanele ngesikhathi esifanele.

I-HIV ne-TB

Ngenxa yokuthi i-HIV ingenza amasosha omzimba abe buthaka, kubalulekile ukuba uqaphele i-TB. Ngokudabukisayo, iNingizimu Afrika inezinga eliphakeme lokutheleleka nge-TB emhlabeni. Ngakho, uma kukhona umuntu endlini noma eduze kwengane one-TB, yiya emtholampilo ufike ucele imithi ye-TB. Izingane ezine-HIV ezinikwa umuthi we-TB lapho zixhumana nomuntu one-TB zinamathuba ambalwa okutheleleka nge-TB.

Related Posts

Tags
 • HIV
  Human Immunodeficiency Virus
  Child Care
  Baby Care
  Infant
  Pregnancy
  AIDS