Bolwetse ba maqeba a mala

Post cover image

Mpa e na le disele tse ngata. Maqeba a mala ke ho senyeha ha lera la pele ho a mane a mala le/kapa lera le bitswang mucosa. Duodenum ke karolo ya pele ya mala a manyane.

Tlasa maemo a tlwaelehileng, ho na le ho lekalekana pakeng tsa esiti e hlahiswang ka mpeng le mokgwa wa ho itshireletsa wa mucosa. Kotsi ya mucosa e hlaha ha ho se na ho se lekalekane hona, e leng se hlahisang maqeba ka maleng.

Disosa le Dikotsi

Maqeba a mala a bakwa ke e nngwe ya dintho tse latelang kapa ha di kopana:

 • Hangata e bakwa ke tshwaetso ya baktheria e bitswanng H pylori. H pylori e amahangwa le 90% ya maqeba a duodenal le 70% maqeba a mala
 • Ho sebedisa dithethefatsi tse itseng ka nako e telele-
 • Di-NSAID (ka bokgutshwane bakeng sa dithethefatsi tse lwantshang ho ruruha tseo eseng tsa steroidal) jwalo ka Aspirin (Grandpa, Disprin, jj), ibuprofen le tse ding ke tsona hangata tse bakang maqeba a mala.
 • Ho sebedisa khokheine
 • Methamphetamines (tik)
 • Ho tsuba: ho tsuba le tshwaetso ya H pylori di mpefatsa kotsi le ho diehisa ho fola ha maqeba a mala.
 • Kgatello e matla ya kelello e bakwang ke ho kula

Matshwao

Bohloko bo tjhwatjhwaselang kapa ba ho tjha karolong e ka hodimo ya mpa, e bitswang epigastrium. Ho itshetlehile ka hore na maqeba a hokae, bohloko bo ka mpefala kapa ba kokobela kamora dijo

E ka boela ya bonahala ka:

 • Ho bohla kapa ho tlallana
 • Lesokolla
 • Ho tswa madi
 • Ho kwenya ka thata
 • Ho hlatsa
 • Ho theoha mmeleng ntle le maikemisetso

Ho utlwa bohloko ba epigastric le matshwao a 3 a ho qetela ho lokela ho etsa hore motho a ye sepetlele ka potlako.

Tlhahlobo

Ho hlahlojwa ha maqeba ho etswa ka ho sebedisa sesebediswa se se sesane sa tjhubu se nang le khamera se bitswang endoscope ho hlahloba mpa le mala a manyane ho fumana maqeba a mala. E kenngwa molomong mme ha e bohloko.

Phekolo

Ho molemo ho phekola maqeba a mala ka ho tlosa sesosa. Sena se ka finyellwa ka:

 • Ho qoba moriana wa bohloko wa NSAID kapa meriana e meng
 • Ho kgaotsa ho tsuba
 • Ho phekola H pylori ka dithibelamafu (clarithromycin le amoxicillin)
 • Ho nwa moriana ho fokotsa esiti e ka mpeng e kang omeprazole.
 • Ho qoba ho nwa jwala ha maqeba a ntse a fola

Maqeba a nka ka karolelano dibeke tse 6-8 ho fola mme endoscopy e phetwa ka mora dibeke tse 8 ho netefatsa hore o fotse.


Related Posts

Tags
 • Ulcer