Umzimba

Post cover image


KUTHENI UKUZILOLONGA RHOQO KUBALULEKILE?


Ukuzilolonga yindlela yokuzigcina usemandleni. Kuhlisa amathuba okufumana istroke nesifo sentliziyo.


Ukungazilolongi kungabangela ihigh high. Isifo sentliziyo. Ukutyeba okugqithisileyo. Iswekile. Umhlaza. Isifo samathambo nezinye izifo.


Ukuzilolonga kunganceda kuxinzelelo lwe ngqondo. Istress ne anxiety.SINGAKUCEBISA NJANI?


Kucetyiswa uzilolonge imizuzu eyi-150 ngeveki.


Ungazilolonga imizuzu eyi-30 ngeveki.


Licebo elihle ukulolonga izihlunu ezikwenza ubenamandla.


Ukuhamba, ukudanisa, ukuqubha. ukusebenza egadini zezinye zendlela zokuzilolonga.


Zilolonga nabahlobo ukwenzela ukonwabele.


Sebenzisa iziteps endaweni ye lift.


Kubalulekile ungazilimazi xa uzilolonga xa usiva iintlungu pheza.


Ukuzilolonga, ukwenzakala kunye noKhuseleko

Kubalulekile ukuqwalasela ukhuseleko xa uzilolonga. Zama ukuba ungazonzakalisi ngelixa usenza ulolonga- kufuneka ube mnandi, ukhululeke kwaye ukhuseleke. Kufuneka uyeke ukuba uziva iintlungu okanye uzonzakele. Ukufudumala ngaphambi kokuba wenze uzilolonge kunye nokuzolula emva kokuzilolonga kunokunceda ukuthintela ukulimala. Sukulalanisa kuhlobo lwakho kunye nobuchule bokwenza umthambo ukuzama ukutyhala umzimba wakho ngakumbi.

Kubalulekile ukubonana nogqirha malunga naluphi na umonzakalo onalo. Ukuba awujongi ukonzakala kwakho, banokukunqanda ekwenzeni umthambo kwaye kunokukhokelela kumonakalo wexesha elide.
Tags
  • Weight Loss
    BMI