Ukupheliswa kokukhulelwa

Post cover image

Ukupheliswa kokukhulelwa

UMthetho wokuKhetha ukuKhulelwa iTermination of Pregnancy Act (TOP)


UMthetho waseMzantsi Afrika wokuKhetha ukuKhulelwa kowe-1996 ngoku usetyenziswa ngurhulumente woMzantsi Afrika ngexesha lokubhalwa kwale ncwadana. Umthetho ugxininisa kwilungelo lomntu okhulelweyo lokuphelisa ukukhulelwa kwangoko nangokukhuselekileyo ngokokuzikhethela.


Unokucela ukuphelisa ukukhulelwa kwiziko lezempilo lendawo yakho kwiiveki zokuqala ezili-12 zokukhulelwa nangasiphi na isizathu


Ngapha kweeveki ezili-12


Ngapha kweeveki ezili-12 zokukhulelwa, ukuphelisa kokhulelwa kunokubonelelwa phantsi kwezibonelelo ezikhethekileyo. Kunokwenziwa ukuba:

• Kukho umngcipheko wokwenzakala kumama, ngokwasemzimbeni okanye ngokwasengqondweni.

• Kukho umngcipheko wokwenzakala kusana olungekazalwa, ngokwasemzimbeni okanye ngokwasengqondweni.

• Ukukhulelwa kungenxa yodlwengulo okanye umbulo

• Ukuqhubeka nokukhulelwa kuya kuchaphazela kakhulu imeko yentlalo okanye yezoqoqosho yomntu okhulelweyo.


Ukukhulelwa kolutsha


Abakwishumi elivisayo banokuvuma ukuba kwenziwe inkqubo bebodwa. Nangona kunjalo bayacetyiswa ukuba bafune iingcebiso kubagcini babo/kubazali ngaphambi kokuba benze isigqibo.


Ukupheliswa kokukhulelwa: Kwenziwa njani?


Zimbini iindidi zeendlela zokuphelisa ukhulelwa eMzantsi Afrika – ukuphelisa ngokwamayeza, okanye ukuphelisa ngokwe-surgery, uqhaqho. Indlela ikhethwa ngokuxhomekeke kwinqanaba lokukhulelwa. Ezi ndlela zisebenza kakhulu kwaye kubalulekile ukuqaphela ukuba umntu unokukhulelwa kwakhona emva kokukhupha isisu.


Ukuqhomfa ngokwezonyango


Ngaphantsi kweeveki ezili-9 ekhulelwe

Ukuqhomfa kwezonyango kuphunyezwa ngokukhupha isibeleko ngokusebenzisa iipilisi ezimbini:

 • Mifepristone kunye
 • Misoprostol.


IMifepristone isebenza ngokuthambisa umlomo wesibeleko kwaye ibangele ukufinyela kwesibeleko. I-Mifepristone inikwa kuqala kwaye inokunikwa ngomlomo okanye ifakwe kwilungu lobufazi.


I-Misoprostol ibangela ukuthamba ngakumbi komlomo wesibeleko. Ithathwa kwiintsuku ezi-2 ukuya kwezi-3 emva kwe-mifepristone. I-Misoprostol inokuthatyathwa ekhaya.


Emva kwepilisi yesibini, kubalulekile ukubuyela kwiziko lezempilo elikufutshane nawe ukuze uqinisekise ukuba ukuqhomfa kube yimpumelelo kwaye ukukhulelwa kuphelile, kufuneka ufumane umhla wokulandelela kwikliniki yakho yengingqi. Ukuqhomfa kwezonyango kuphumelela kakhulu.Iiveki ezili-9 ukuya kwiiveki ezili-14 zokukhulelwa

Ukuqhomfa kweli qela kulandela amanyathelo afana nala achazwe ngasentla. Nangona kunjalo, kukho iidosi ezongezelelweyo ze-misoprostol ezithathwa rhoqo kwiiyure ezintathu kude kugqitywe ukuqhomfa.


Yintoni onokuyilindela ngexesha nasemva kokuqhomfa ngokwezonyango


Ukupheliswa kokukhulelwa kunokubonakaliswa yintlungu kunye nokuphuma kwegazi ngaphambi kokuthatha iyeza lesibini, i-misoprostol. Inkqubo ayiqikeleleki kwaye inokuthatha ukuya kwiiyure ezingama-24 ukuqalisa.


Emva kokuthatha i-misoprostol, unokufumana:


 • Ukopha kakhulu kangangeeyure. Ukopha kunzima kakhulu kunamaxesha amaninzi kwaye kunokuba namahlwili. Ukopha ekugqibeleni kuyehla ukuya kwixesha eliqhelekileyo lokopha.
 • Iintlungu ezifanayo okanye ezinamandla kuneentlungu zexesha
 • Isiyezi
 • Intloko ebuhlungu
 • Ifiva
 • Ukugabha
 • Ukuhambisa


Ukuqhomfa ngotyando


Kwiimeko ezithile, ukukhupha isisu ngotyando kuyacetyiswa ukuba kupheliswe ukukhulelwa.


Kule ndlela, umlomo wesibeleko uvulwa nge-misoprostol, ebizwa ngokuba yi-cervical priming. Emva kokuhlanjululwa komlomo wesibeleko, usana olungekazalwa lufunxwa ngaphandle kwesibeleko.

Ukunwenwa komlomo wesibeleko kunye nokushukuma kwesibeleko njengoko sikhutshwa kubuhlungu kwaye umboneleli wakho wezempilo kufuneka akubonelele ngamayeza aneleyo okunciphisa iintlungu.


Yintoni omawuyenze emva kokukhupha isisu


 • Ukuqhomfa kusenokuba yinkqubo eyoyikekayo ngokweemvakalelo, ngokwasengqondweni nangokomoya. Kubalulekile ukuba uhlale nabantu abanokukunika inkxaso ngokweemvakalelo.
 • Unokucela iingcebiso phambi nasemva kokupheliswa kokukhulelwa
 • Ukuba ukukhutshwa kwesisu kwenziwa kwiiveki ezili-14 zokukhulelwa (kwikota yesibini), unokunikwa amayeza okubulala iintsholongwane, i-antibiotics. Kubalulekile ukugqiba le khosi ukuthintela usulelo lwesibeleko


Iingxaki aziqhelekanga emva kokuqhomfa okukhuselekileyo. Ukuba ziyavela, tyelela iziko lezempilo elikufutshane ngokukhawuleza. Iingxaki ezinokwenzeka ziquka:


 • Ukopha kakhulu - ngaphezu kweepads ezinkulu ezimbini ngeyure ngaphezulu kweyure ezimbini okanye amahlwili adlulayo alingana nelemon encinci
 • Usulelo: Umkhuhlane, ivumba elibi, okanye ukukhutshwa kombala
Tags
 • Termination of Pregnancy
  Abortion
  ToP
  Womens Health
  Sexual Health