Isifo seswekile

Post cover image

YINTONI iDIABETES?

IGlucose luhlobo lweswekile edingekayo emzimbeni ukuze amalungu enze umsebenzi wawo. iglucose le ivela ekutyeni, iphinde yenziwe nganokutsha kwisibindi. Amanqanaba eglucose egazini alawulwa ngokuqinileyo ngumzimba wakho, kuba kubaluleke kakhulu ukuba amanqanaba eglucose angabi phezulu kakhulu okanye aphantsi kakhulu. Amanqanaba eglucose alawulwa ngumzimba wakho ngehomoni i-insulin, eveliswa yipancreas. I-insulin isebenza njengesitshixo esivumela ukuba i-glucose iphume egazini iye kwiiseli.

Isifo seswekile sisifo esenzeka xa amanqanaba eglucose ephezulu kakhulu egazini. Oku kwenzeka nokuba umzimba wakho awuvelisi i-insulin eyaneleyo okanye umzimba wakho awuyisebenzisi kakuhle i-insulin.


Zimbini iindidi eziphambili zesifo seswekile:

Uhlobo loku-1 : lwenzeka xa umzimba ungavelisi i-insulin eyaneleyo, kwaye ngenxa yoko, iswekile egazini ayithotywanga. Oku kudla ngokuchaphazela abantu abatsha.


Uhlobo lwesi-2: Xa umzimba engasebenzisii i-insulin eveliswa ngumzimba ukuthoba amanqanaba eswekile yegazi. Oku kwenzeka kubantu abadala kwaye kuxhaphake kakhulu.

NGOBANI ABASEMNGCIPHEKWENI?


 • Abantu abatyebileyo.
 • Abantu abangazilolongiyo.
 • Ihamba elusapheni( family history)
 • Xa ubuthe wanayo ngelixa ubukhulelwe ngalo.IIMPAWU


 • Unxano olungapheliyo.
 • Uchama oko.
 • Ukudinwa.
 • Ukuhla emzimbeni.
 • Ukubona luzizi.
 • Ukuthelwa gqolo yi thoba (thrush)INGXAKI EZIKE ZIVELE

Ukuba namaqondo angalawulekiyo eglucose egazini lakho kunokubangela ingozi enkulu kwimpilo nakwintlalontle yakho. Amanqanaba aphezulu e-glucose achaphazela imithambo yegazi kunye nemithambo-luvo kanobom kwaye enze umntu achaphazeleke zizifo. Ngezantsi zizifo ezithile ezinokubangela isifo seswekile.


Ukuqina nokuncipha kwemithambo yenze isifo sentliziyo.

Imithambo yezintso, amehlo, intliziyo, nengqondo ithanda uchaphazeleka kakhulu. Iziphumela kukungaboni kakuhle, ukufelwa zizintso nentliziyo, nestroke. Amalungu angasese ayachaphazeleka nawo, kubekho iingxaki ngokwesondo.Amajoni omzimba angasebenziyo

Isifo seswekile esingalawulekiyo sinokuba nefuthe elibi kwinkqubo yakho yomzimba yokuzikhusela, enoxanduva lokulwa nosulelo. Ikwachaphazela indlela umzimba wakho onokuphilisa ngayo ngokulula emva kwayo nayiphi na ingozi.


Ukungasebenzi kakuhle kwe-nerve

Isifo seswekile esingalawulwayo sinokubangela ukuba imithambo-luvo yakho, ikakhulu ezandleni nasezinyaweni zakho. Inokubangela ukuba ube ndindisholo ezandleni nasezinyaweni zakho. Ukuba ndindisholo kunokuba nzima kangangokuba umntu akaziqondi ukuba ulimele. Lo mngcipheko wokwandayo wosulelo lweenyawo kunye nokuncipha kwesakhono sokhuselo lomzimba, oluchazwe ngasentla, lunokubangela imfuneko yokunqunyulwa kwenyawo okanye imilenze.


Iinyawo zesifo seswekile

Unyawo lwesifo seswekile lubandakanya uluhlu oluninzi lweengxaki ezinokubangelwa sisifo seswekile esingalawulwayo. Ngenxa yempembelelo yesifo seswekile esingalawulwayo kwimithambo yegazi, amajoni omzimba kunye neemithambo-luvo, unokuba semngciphekweni omkhulu weengxaki ezinzulu zeenyawo, ezifana ne-gangrene (ukufa kwezicubu). Abantu abanesifo seswekile banamathuba ali-15 okuba banqunyulwe amalungu omzimba. Umntu omnye kwabathandathu abanesifo seswekile uya kuba nezilonda ezinyaweni ezinokukhokelela kwiingxaki ezinzima. Ehlabathini lonke, umntu onesifo seswekile ulahlekelwa lunyawo rhoqo kwimizuzwana engama-30 ngenxa yolawulo olubi kunye nokhathalelo olubi lonyawo.


Kubalulekile ke ngoko ukuba ujonge iinyawo zakho kakuhle. Funda isibonelelo esongezelelweyo malunga nendlela yokunyamekela iinyawo zakho. Apha ngezantsi kukho oMakwenziwe kunye noUngaWenzi.

Ukhuselo:

 • Hlamba iinyawo yonke imihla
 • Yomisa iinyawo kwaye uzijonge yonke imihla, ngakumbi phakathi kweenzwane
 • Lungisa iinzipho zakho ngononophelo
 • Ungasebenzisa iikrhim zomngundo
 • Nxiba izihlangu ezikhululekile
 • Nxiba iikawusi ezicocekileyo yonke imihla

Musa:

 • Uhamba unganxibanga zihlangu
 • Tshisa iinyawo zakho ngokuhlala kufutshane kakhulu neheater
 • Uchebe iinzipho zakho zibe mfutshane kakhulu
 • Ungayihoyi intuthuzelo


Ezi mpawu zesifo seswekile ezingalawulekiyo ziyingozi kwaye zixhalabisa. Ezi zinto zinokuthintelwa ngokulawula isifo seswekile. Sichaza indlela yokwenza oku ngezantsi.
UKUNTHINTELA

Ukutshintsha Indlela yokuphila

Kubalulekile ukuqonda ukuba isifo seswekile sinokulawulwa ngokuyinxenye silawulwa ngokutshintsha kwendlela yokuphila. Utshintsho olubalulekileyo lwendlela yokuphila olunokuthi lunyange okanye lunyange isifo seswekile sesi-2 ziquka:

 • Ukuhlisa iziselo ezineswekile (kubandakanywa nejusi yeziqhamo) kwaye unciphise ukutya okuneswekile eninzi (iilekese, iiqebengwana nezinye izinto ezibhakiweyo)
 • Uphepha ukutya okuneswekile esulungekileyo, njengesonka esimhlophe, kwaye endaweni yoko utye ukutya okuneenkozo.
 • Ukulisa ityuwa (ube ngaphantsi kwe itispuni yetyuwa ngosuku)
 • Uphepha ukusela utywala. Funda incwadana yethu engotywala ngolwazi oluthe vetshe.
 • Ukuzivocavoca kunokukunceda ukulawula i-Type 2 yeswekile kakhulu. Ngokusebenzisa nje imizuzu engama-30 ngemini kangangeentsuku ezi-5 ngeveki kunokuphucula impilo yakho ngokukhawuleza. Funda incwadana yethu yokuzivocavoca ukuze ufumane iingcebiso.


Zijonge

Jonga amanqanaba eswekile yegazi ekliniki okanye ekhemesti. Ngokwazi ukuba amanqanaba akho eglucose egazi ayenzayo, wena kunye nogqirha wakho unokuqinisekisa ukuba ukwisicwangciso esichanekileyo sonyango.

Kubaluleke kakhulu ukuba ujonge iinyawo zakho ngokujonga yonke imihla ukuba akukho manxeba na.


Landela isicwangciso sakho sonyango

Ukuba kukho naliphi na iyeza, elichazwe ngugqirha wakho, qiniseka ukuba ulandela isicwangciso ngokusondeleyo. Sebenzisa umsebenzi wamayeza kule app ukuseta izikhumbuzo kunye nokuqonda ngcono iyeza lakho. Okukhona ukhumbula ukuba uthathe amayeza akho, kokukhona isifo sakho seswekile sinokulawuleka ngokulula.

Tags
 • Diabetes
  Type 1 Diabetes
  Type 2 Diabetes
  Sugar