Psoriatic Arthritis

Post cover image

Psoriasis ke eng?

Psoriasis ke mofuta wa boemo bo rarahaneng ba ho ruruha, bo bakwang le ho bakeletswa ke dintho tse ngata
. Boemo ba ho ruruha bo kgethollwa ka ho ruruha, e leng tsela eo mmele o itshwarang ka yona ha o utlwa bohloko, jwalo ka tshwaetso kapa kotsi.

Leha ho le jwalo, ka dinako tse ding masole a mmele a etsa phoso ebe a qala ho hlasela kapa ho itshireletsa mafung ho nthong e bonahalang e sa hlokahale.

Hangata psoriasis e iponahatsa ka makgopho, ho hlohlona, ho retela mme ka dinako tse ding ka makgopho a bohloko, hangata e hlaha ka hodima ditswe, mangwele, letlalo la hlooho le maraong. E ka boela ya etsa hore manala a be le makukuno le ho ba matenya le ho eboha.

Ramatike ya Psoriatic ke eng?

Ha motho a tshwerwe psoriasis, a ka ruruha manonyeletso le ho opelwa, e leng se bitswang ramatike ya psoriatic (ramatike e bolelang "ho ruruha ha lenonyello"). Hangata bohloko ba manonyeletso bo hlaloswa e le ho satalla ho bang betere ha motho a tsamaya. Hangata a satalla haholo hoseng.

Ramatike ya Psoriatic e bakwa ke eng?

Re a tseba hore boemo ba psoriasis le ramatike ya psoriatic ke ho ruruha ho sa bakweng ke tshwaetso, e leng se bolelang hore masole a mmele a sebetsa ka mokgwa o feteletseng kapa a arabela ka tsela e fosahetseng ho disele tse phetseng hantle. Leha ho le jwalo, kaha psoriasis le ramatike ya psoriatic di na le disosa tse ngata tse bakang lefu lena, ho thata ho bolela hore hantlentle ke eng e bakang ho ruruha hona ho ‘fosahetseng’. Leha ho le jwalo, ho na le dintho tse ding tse nnileng tsa amahangwa le psoriasis.  • Hangata psoriasis e ama malapa, ka hona motho a ka nna a nka hore ho ameha dipatsa tse itseng tsa lefutso
  • Ramatike ya psoriatic e hlaha ha psoriasis e le teng
  • Hangata e qala ho batho ba pakeng tsa dilemo tse 30 le 50
  • Ho ka etsahala hore tshwaetso e fetileng ya baktheria e itseng e ka etsa hore masole a mmele a qale ho etsa phoso ena le ho hlasela disele tse phetseng hantle

Ho Phekola Ramatike ya Psoriatic

Moriana o ka thusang ho diehisa le ho emisa ho ruruha ho etsang hore manonyeletso a ope le ho senyeha.

Ngaka ya hao e ka nna ya o fa prednisone, le hoja e tla mpefatsa psoriasis ya hao, empa e tla emisa ho ruruha kapele. Prednisone ha se moriana o molemo wa nako e telele, kaha o baka ditlamorao tse ngata.

Ka hona, ngaka ya hao e ka nna ya o fa methotrexate kapa meriana e meng. Meriana ena e ka ba le ditlamorao tseo ngaka ya hao e tla o bolella tsona, mme ho tla kgethwa motswako o motle ka ho fetisisa wa moriana ka thuso ya maikutlo a hao.

Ka kopo etsa bonnete ba hore o bolella ngaka ya hao haeba o rera ho ima, kaha moriana o mong o ka ba kotsi nakong ya boimana. Hape ho na le moriana o kokobetsang bohloko oo ngaka ya hao e ka o fang ona.

Seo o ka se etsang ho laola Psoriasis ya hao

Ho Kgaotsa ho Tsuba

Ho tsuba ho kenakenana le moriana oo e ka nnang yaba o o fuwe. E boetse e etsa hore masole a hao a mmele a halefe, e leng se etsang hore o ruruhe le ho feta o be o opelwe.

Ho Theola Boima ba Mmele

Ho nona haholo ho eketsa kgatello manonyeletsong le ho mpefatsa ho senyeha ha manonyeletso a hao le ho feta.

Boikwetliso

Ho ikwetlisa ho tla o thusa hore o theole boima ba mmele le ho ntlafatsa ho phalla ha madi le mokedikedi manonyeletsong a hao. Ho ikwetlisa ho boetse ho matlafatsa masapo a hao.

Tags
  • Psoriasis
    Arthritis