Ditemetwane

Post cover image

Ditemetwane ke ho ruruha ha ditemetwane. Ditemetwane ke ditshwelesa tse pedi tse kamorao ho mmetso. Di sebetsa ka mokgwa wa ho itshireletsa mafung, ho sireletsa mmele tshwaetsong ya malwetse. Ha ditshwelesa tsena di tshwaetswa ke dikokwanahloko tse itseng le baktheria, sena se etsa hore motho a tshwarwe ke ditemetwane.

Sesosa se atileng haholo sa ho tshwarwa ke ditemetwane ke mofuta wa baktheria o bitswang streptococcus pyogenes.

Disosa tsa kotsi

 • Bana le batjha: ho tshwarwa ke ditemetwane ho atile haholo dilemong tsa bo 5-15. Kokwanahloko ya ditemetwane e atile haholo sehlopheng sa ba dilemo tse 2–5.
 • Ho pepesehela dibaktheria le dikokwanahloko tse etsang hore motho a tshwarwe ke ditemetwane.Matshwao

 • Feberu
 • Ho hatsela
 • Ho utlwa motjheso mmetsong
 • Bohloko bo ka morao ba mmetso
 • Bohloko ha o kwenya
 • Bohloko bo fetelang tsebeng ha motho a kwenya
 • Bohloko ha o ahlama
 • Monko o mobe
 • Lentswe le hlabang
 • Ho opelwa ke hlooho

Phekolo

Ditemetwane di phekolwa ka dithibelamafu ha di bakilwe ke tshwaetso ya baktheria. Mehato e meng ya ho fokotsa matshwao e akarelletsa: • Ho kokobetsa bohloko ka meriana ya bohloko e bitswang di-analgesic jwalo ka paracetamol kapa ibuprofen
 • Dijo tse bonolo
 • Ho beha maqhwa sebakeng seo se bohloko
 • Bohlweki ba molomo le meno, jwalo ka ho itsukunya kamehla

Maemong a ditemetwane tse iphetang kapa ha ho na le matshwao a mang ntle feela le ho potoloha molomo, ho ka nahanelwa opereishene ya ho ntsha ditemetwane (e bitswang tonsillectomy). Ho ntshwa ha ditemetwane ho boetse ho nahanelwa ha ditshwelesa tse hodileng di baka tshitiso molomong kapa tseleng ya moya.

Tags
 • Tonsillitis